slider image 1

Hakkımızda

LPG Depolama ve dolum hizmeti veren tesissimiz 8100 m2 arazi üzerine konumlanmıştır. Depolanan tüm ürünlerde TS ve EN standartlarına veya bu standartlar yoksa TSE tarafından kabul gören diğer standartlarda (alt ve üst değerlerine) uygunluk aranmaktadır.

Anadolu Karasal,  Zal Enerji A.Ş. ve Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. ortaklığıdır.

Vizyonumuz

Takım ruhu ile çalışıp sağlık emniyet çevre ve güvenlik performansını sürekli iyileştirerek sektöründe lider olmak

Misyonumuz

Takım ruhu ile çalışıp sağlık, emniyet , çevre ve güvenlik yönetimine en yüksek düzeyde önem vererek; çevre bilincinin yerleştirilmesini, doğal kaynakların korunmasını, atıkların azaltılmasını ve yeniden kullanımını, çevre kirliliğinin önlenmesini ve risklerin ortadan kaldırılarak kazaların önlenmesini sağlamakk performansını sürekli iyileştirerek sektöründe lider olmak.

Politikamız

ANADOLU KARASAL A.Ş. sağlık, emniyet,güvenlik ve çevre yönetimini, faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiş ve aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:

  • Yürürlükteki yasalara, ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uyum.
  • Sürekli eğitimlerle tüm personelin sağlık,emniyet,güvenlik ve çevre konusunda bilinçlendirilmesi.
  • Risk değerlendirmeleri yaparak tehlike ve kazalar için önlem alınması.
  • Yıllık SEÇ-G amaç ve hedeflerini ortaya koymak, sistemi sürekli gözden geçirmek, sürekli gelişme ve iyileştirme.
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst seviyede tutarak, çevreye uyumlu teknolojilerin kullanılması.
  • Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin takip edilmesi,
  • Uygun kaynak kullanımı,
  • Çevre kirliliğini önleme yöntemlerinin kullanılması
  • Müteahhit ve tedarikçileri değerlendirirken onların SEÇ-G yaklaşımlarını dikkate almak.

ANADOLU KARASAL A.Ş. bu ilkeler doğrultusunda, çevreye zarar verilmemesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli çalışma koşullarının sağlanmasını, sıfır kaza ve sıfır tehlikeyi hedeflemiştir.

 

 

Tesisimize ait Bilgiler ve İş Güvenliği için Tıklayınız.